Innovationsagendan version 0.9 klar

På regiondagarna i Borgholm 23-24 oktober presenterade projektet den första versionen av Innovationsagendan för Kalmar län. Ett femtiotal personer deltog i ett seminarium där agendan presenterades av Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län och Johan Carlstedt, IVA.

johan_c_borgholmJohan Carlstedt har bl a varit huvudprojektledare för det nationella projektet Innovationskraft Sverige som arbetet med Innovationsagendan till stor del bygger på. Johan gav den nationella och internationella bakgrunden till arbetet och berättade hur regioner runt om i Sverige arbetar med innovationsfrågorna.

ulf_k_borgholm

Ulf Karlsson, professor i materialteknik vid KTH tog oss med på en utflykt i underjorden och berättade om några av de mycket stora möjligheter som döljs i berget under Äspö utan för Oskarshamn. Där har SKB snart slutfört sin FoU-verksamhet inriktad på slutförvar av avfall från kärnkraft. Äspölaboratoriet har istället blivit en internationell, unik forskningsmiljö inom biologi, geologi, hydrologi och flera andra vetenskapsdiscipliner. Ett stort antal svenska och utländska universitet bedriver idag forskning på Äspö. Tillämpningarna av den kunskap som fortsätter att utvecklas i Äspölaboratoriet är mycket stora och tillsammans med den verksamhet som bedrivs på kapsellaboratioriet i Oskarshamns hamn har Äspölaboratoruiriet alla möjligheter att utvecklas till innovationsmiljö av hög klass.

Presentationerna från seminariet i Borgholm:

Innovationsagendan i version 0.9 och två förtydligande dokument:

Bakomliggande material till agendan

a) Analys – Innovationssystemet i Småland-Blekinge, en
övergripande funktionsanalys

b) Analys – OECD Territorial Review Småland Blekinge

c) Analys – Attitydundersökning av det innovationsstödjande
systemet

d) Aktivitet – Tematisk dialog Systemfrågor och kunskapsmiljöer

e) Aktivitet – Utmaningsdriven offentlig innovationsförmåga

f) Fältprov – Open Innovation

 • Rapport kommer

g) Fältprov – Enskilda innovatörer- IRT

 • Slutrapport publiceras i januari 2015

h) Fördjupning – Gröna näringars innovationsförmåga

i) Fördjupning – Vattenteknikcentrum

 • Konsultrapport tas fram under kvartal I-2015

j) Fördjupning – Smart Housing

k) Fördjupning – Äspö/Oskarshamn

 • Konsultrapport tas fram under kvartal III-IV

 

 

 

Dialogmöte Offentlig-Privat innovationsförmåga

I Oskarshamn samlades idag nära trettio personer från det privata näringslivet, kommuner, landsting, statliga myndigheter och den ideella sektorn för att kläcka idéer runt hur offentlig och privat sektor kan samarbeta bättre runt innovationsfrågorna. Det handlar helt enkelt om att skapa nya, smartare, resurseffektivare och bättre lösningar på välfärdsfrågorna genom att kombinera kunskaper och metoder.
I en intensiv workshop ledd av Lisa Renander och Johan Carlstedt från IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, kläckte och detaljerade fem grupper massor av nya idéer som går att göra verkstad av i Kalmar län. De flesta idéer handlar om smartare sätt att göra upphandlingar, öppen innovation och inte minst bättre kommunikation mellan offentlig sektor och privata företag för att förstå hur förutsättningarna skiljer sig och hur vi kan mötas. Allt för att skapa bättre samhällsservice för medborgarna.
Utmaningarna är stora vad gäller befolkningsfrågorna, medborgarnas förväntningarna och de resurser som står till buds. Pengar är en sak men minst lika mycket handlar det om den framtida tillgången kvalificerad arbetskraft för välfärdsproduktionen.
Om kreativiteten hos den grupp människor som deltog i workshopen idag säger något om tillståndet i länet så har vi nog inte så mycket att oroa oss för!

Stort tack också till Sara Modig, som i sin tidigare roll på näringsdepartementet ledde arbetet med den nationella innovationsstrategin, Klas Danerlöv på SKL och Niklas Tideklev på Konkurrensverket som gav inspiration att tänka brett och högt. Man kan utifrån deras inspel dra slutsatsen att arbetet med innovation i samverkan mellan offentlig och privat sektor måste ske på alla nivåer samtidigt, lokalt såväl som internationellt.

IMG_2299.JPG

IMG_2301.JPG

Innovationsexcellens

Kalmar Science Park är en av tre utvalda Science Park-miljöer i Sverige som är piloter i ett nationellt utvecklingsprojekt som branschorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) driver. Vid sidan av de framgångsrika parkerna Gothia Science Park i Skövde och Ideon Science Park i Lund jämförs Kalmar Science Parks verksamheter med branschkollegornas. Det är Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA som stödjer arbetet med att utveckla Sveriges Science Parks som regionala noder i landets innovationssystem. I projektet kartläggs och utvecklas centrala värdeskapande processer. Projektet bidrar till en jämn och hög professionell nivå på affärsutvecklingsprocesserna i de svenska Science Park-miljöerna. Projektet är också tänkt att skapa underlag för ett framtida nationellt utvecklingsprogram för Science Parks.

Tidigare i våras besökte projektdeltagarna Gothia Science Park i Skövde.Veckan efter midsommar träffades gruppen på Ideon Science Park i Lund. Genom att jämföra hur miljöer av olika storlek, inriktning och med olika förutsättningar faciliterar innovationsprocesser och bidrar till företagens tillväxt med olika erbjudanden som mötesplatser, acceleratorpgram och partnererbjudanden dras nyttiga slutsatser.

 

Innovationsexcellens på Ideon Science Park

Innovationsexcellens på Ideon Science Park

 

Mikaela Hellberg (SISP), Patric Eriksson (Gothia SP), Mats Lindblad (Business Advantage), Johanna Wihl (Kalmar SP), Hans Möller (Ideon SP), Jakob Lindvall (SISP/idea2innovation), Louise Östlund (Kalmar SP) och Kenneth Alfelt (Gothia SP)

Om du är nyfiken på vad en Science Park gör eller vill veta mer om SISP finns det mer att läsa på www.sisp.se
Där finns även en helt ny film som beskriver hur SISP ser på svensk innovation, konkurrenskraft och framtiden. Lite extra intressant så här i valtider!

/Johanna Wihl

Dialog om offentlig/privat innovation 3 september

I alla rankingar av innovationsförmåga pekas Sverige ut som ett av de absolut bästa länderna. Företag och offentlig sektor i Sverige är i absolut världsklass när det gäller att omsätta kunskap i bättre produkter, tjänster och metoder.

Innovationsförmågan i Kalmar län håller tyvärr inte samma höga nivå. Nivån på privata investeringar i FoU, utbildningsnivå, exporten av egna produkter och flera andra parametrar ligger i bottenskiktet i landet.

Hittills har de många skickliga entreprenörerna i länet kunnat öka produktiviteten så mycket att konkurrenskraften trots allt håller ganska god nivå men konkurrensen skärps för varje dag.

Även den offentliga verksamheten drabbas – skattebaser, tillgång på högutbildad personal, tillgång till kompletterande arbetsmarknad och flera andra parametrar är lika viktiga för offentlig och privat sektor. Flera utmaningar följer i utvecklingens spår, vikande invånarantal, stigande medellivslängd och ökande utbildningsbehov ställer allt tuffare krav på en liten region att arbeta smartare.

Större delen av allt utvecklingsarbete i offentlig sektor görs förstås direkt ute i kommunerna, i landstinget och i myndigheterna. Men ofta finns anledning att ta hjälp av privata aktörer som kan bidra till förnyelsen med nya metoder, produkter eller processer.
Det kan handla om att göra innovationsvänliga upphandlingar, överföra produktionsmetoder från privat sektor, avknoppa verksamhet eller kanske upphandla tjänster som tidigare drivits i egen regi för att i stället fokusera på det egentliga uppdraget från skattebetalarna.

Vi behöver hjälpas åt att identifiera idéer och metoder, nya eller beprövade, som kan bidra till att utveckla offentlig verksamhet men också till att utveckla näringslivets förmåga att bättre möta behoven i offentlig sektor.

För att tillsammans med innovatörer och verksamhetsutvecklare, både i privat och offentlig sektor, hitta dessa idéer och metoder arrangerar Innovationskraft Kalmar län under ledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapakademin 3 september en tematisk dialog där vi i grupper hittar och kvalificerar idéer att jobba vidare med.

Om du vill veta mer om dialogmötet så kontakta Mattias Nylander.

OPEN KSRR i gång!

Så var arbetet i gång! Kalmar Science Park genomför tillsammans med Kommunförbundet KSRR en pilot i Öppen Innovation. Pilotprojektet stöttas av Regionförbundet och SISP/Vinnova och syftar till att dels hjälpa KSRR med en utmaning och dels ta fram en metod och process för att jobba med Öppen Innovation för SME-företag.

På torsdagen den 22 maj var det dags för första dagen. Ett fyrtiotal personer samlades kring KSRR:s frågeställning och kreativiteten flödade och tog fart av den enorma kompetens som fanns samlad. Deltagarna var handplockade och representerade ett myller av privata och offentliga aktörer. För det är det som Öppen Innovation går ut på. Företags- och verksamhetsutveckling genom samarbete med personer utanför den egna organisationen, inklusive kunder, återförsäljare och till och med konkurrenter.

Dag 2 i OPEN sker den 27 maj och resultat redovisas efter sommaren.

Läs mer om Kalmar Science Parks arbete med innovationer:
www.kalmarsciencepark.se

DSC_1452
Foto: Helena Erngård

/Johanna Wihl

Innovationsträff i Oskarshamn 9 maj

(c) Anchor2009 Creative Commons

Fredagen 9 maj samlade regionförbundet och Linnéuniversitetet ett fyrtiotal företrädare för landstinget, kommunerna och organisationer i innovationssystemet på Badholmen i Oskarshamn för att uppdatera varandra om läget i arbetet med en innovationsagenda för Kalmar län.

Här kan du hitta (det mesta av) det material som presenterades på träffen.


Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län:


Pär Lindquist, Kontigo:


Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje/Bisnode:


Lars Eliasson, Linnéuniversitetet:
Lägesrapport Linnéus Technical Center och Tekniknoderna (presentation kommer)


Kenneth Oddwar och Yunfeng Wang:
Internationella Talanger (presentation kommer)

 • HANDS ON- Open Innovation

  Alla pratar om Open Innovation. Det ligger i tiden att genom öppenhet utveckla sin verksamhet, hitta nya produkter och tjänster och på så sätt utvecklas mot framtiden

  Den 18 mars var det dags för HANDS ON, ett endagsseminarium om praktisk öppen innovation på Ideon i Lund. Tillsammans med några huvudtalare och innovationsexperter fick deltagarna berättat för sig hur stora organisationer jobbar med innovationsarbete. Kalmar Science Park var på plats för att ta del dagens innehåll och hade även en ”försittning”  tillsammans med andra Science Parks för erfarenhetsutbyte.

  (Vill du veta mer om dagen? http://www.ideon.se/paa-gaang/artikel/artikel/hands-on-open-innovation/)

  Science Parks är en viktig och neutral arena för Open Innovation. Branschorganisationen SISP (Swedish Incubators and Science Parks) har tillsammans med Ideon Science Park arbetat fram en metod för att arbeta praktiskt med och fascilitera Open Innovation-arbete.

  Ideon Open är innovationsmiljön Ideons plattform för öppen innovation. Här finns både Ideons egen expertis och konsulter inom öppen innovation. Hit vänder sig större företag och koncerner med sina utmaningar och får hjälp att formera projektgrupper av entreprenörer och annat drivet folk och slå samman detta med den senaste forskningen. Redan i dag arbetar några av Sveriges större företagskoncerner nära ihop med Ideon Open.

  Kalmar Science Park arbetar nu för att jobba fram en regional arena för Open Innovation för SME-företag. Mer om det senare!

   

   

  Satsningar på små- och medelstora företag i Horisont

  Som bekant har EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 nyligen öppnat. En del av Horisont handlar om satsningar på små- och medelstora företag. Totalt satsas 27 miljarder kronor.

  Utlysningen finns på EU-kommissionens hemsida

  Småland/Blekinges Brysselkontor har ställt samman ett PM på svenska om hur det fungerar och användbara länkar.

  Ladda hem dokumentet: Satsning_SMF_horisont.