Budgeten klar för EU:s forskningsprogram Horisont 2020

Nu har man äntligen kommit överens om budgeten för Horisont 2020. Den blir ca. 70 miljarder euro fördelat på tre huvudprioriteringar:

  1. Spetskompetens – Excellent Science
  2. Industriellt ledarskap – Industrial leadership
  3. Samhälleliga utmaningar – Societal challenges

Hur det faller ut i Kalmar län är upp till oss! Läs mer på Vinnovas webb.

 

Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt!

Igår stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland.

Utlysning Transport- och miljöinnovationer 2013

VINNOVA inbjuder organisationer att skicka in ansökan inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer 2013.

Syftet med utlysningen är att bygga, stärka och tillgängliggöra ny kunskap inom
miljö- och transportområdet. Resultaten ska på sikt bidra till samhällsnytta,
ekonomiskt värdeskapande, nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft.

Sista datum för ansökan är 26 juni 2013 kl 14.00. Budgeten för utlysningen är 50 miljoner kronor. Projekt kan beviljas medel upp till 5 miljoner kronor.

Läs mer på Vinnovas hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Transport–och-miljoinnovationer-2013