Vattenrening — ett styrkeområde i Kalmar län

Rent vatten är inte bara vårt viktigaste livsmedel utan en fundamental förutsättning för allt liv på planeten. Vatten ingår i ett känsligt globalt kretslopp som påverkar alla delar av vår tillvaro och som vi behöver bli mycket bättre på att förstå och ta tillvara.

vattenkrets2

I Kalmar län samverkar flera faktorer till att vattenfrågorna blir särskilt viktiga, vi har ett intensivt jordbruk med mycket stor djurhållning, vår besöksnäring är stor och blir allt viktigare, vi har Sveriges varmaste och torraste klimat, vi har Sveriges längsta kustlinje och – kanske framförallt – vi har en recipient, Östersjön, ett av världens känsligaste och mest utsatta hav, som sätter allt tydligare gränser för vad vi kan göra. Samtidigt har Kalmar län har också stora tillgångar i form av kunskap om vatten. Det gäller i näringslivet såväl som i akademin och i offentlig sektor. Flera av de utmaningar vi har i länet finns på många andra platser på planeten. Hos oss finns de i ovanligt koncentrerad form och bildar tillsammans med de goda kunskapsläget bra förutsättningar för ökad innovation, forskning och globala affärsmöjligheter samtidigt som vi kan åstadkomma bättre vattenanvändning, bättre kustmiljö och färre tillväxthinder.

På uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Vattenmyndigheten Södra Östersjön har Vatten och Samhällsteknik tillsammans med SP Urban Water tagit fram en inventering och översiktlig analys av kunskap, aktiviteter och teknik för renare vatten i Kalmar län. Rapporten ska ligga till grund för arbete att åstadkomma ytterligare samling runt dessa viktiga frågor i länet. Läs rapporten här.

 

Smart specialisering – arbetet med urval inlett

Idag träffades för andra gången vår dynamiska expertgrupp som består av handplockade individer med många olika erfarenheter av utvecklingsarbete i både privat och offentlig verksamhet. Dagens ämne vara att identifiera de viktigaste utvecklingsförutsättningarna i länet – vilka kunskapsområden innehåller tillräckligt stor potential för att bilda ledstjärnor i regionens utveckling i ett tioårsperspektiv?expertgrupp2

Resultatet pekar på stor potential i grön och blå tillväxt men också hur viktigt det är att koppla ihop kunskapsområden och ta tillvara horisontella perspektiv.

Utifrån resultatet från dagens möte och andra analyser som gjorts med andra verktyg kommer arbetsgruppen att ta fram en bruttolista på områden som ska studeras vidare.

Tack till AICE AB som lånade ut sin fina lokal.