HSS2015 – Högskola och samhälle i samverkan

HSS
Att förbättra samverkan mellan företag, offentlig sektor och akademi är nödvändigt för att skapa ökad innovationsförmåga i Kalmar län. HSS, Högskola och samhälle i samverkan är en nationell konferens som vartannat år arrangeras vid ett svenskt universitet. I år är det Linnéuniversitetet i Kalmar som står värd.

HSS är en dynamisk mötesplats där näringsliv, beslutsfattare, offentlighet och akademi samlas för att göra avtryck.

Programmet kommer att bestå av parallella workshops/mötesplatser om vardera 45 minuter inom tre teman:
• Globalisering – Hur drar vi nytta av globala möjligheter och utmaningar?
• Regional utveckling – Hur stärker vi utbildning, forskning och innovation för förnyelse och ökad konkurrenskraft?
• Hållbar samverkan – Hur bygger vi strukturer för ömsesidig och varaktig nytta?

Några highlights:

 • Hur kan vi med hjälp av utbildning och forskning stärka Sveriges konkurrenskraft? Helene Hellmark Knutsson – minister högre utbildning och forskning
 • Strategiska samarbeten. Thomas Carlzon – vd IKEA AB
 • Betydelsen av samverkan för global konkurrenskraft. Paul M. Fryer – IBM, United Kingdom
 • Hur ska samverkan värderas och finansieras? Status Vinnovas uppdrag
 • Kvalitet i högre utbildning – en framtida konkurrensfaktor. Harriet Wallberg – unversitetskansler.
 • Människan som den samarbetande varelsen. Lasse Berg – författare.
 • Hur säkerställer vi Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld? Tove Lifvendahl – författare, föreläsare och debattör.
 • Framtidens samarbeten för hållbar samverkan. Mary Brydon Miller – associate Professor, University of Cincinnati – Action Research Center.

Mer information och program hittar du på konferensens webbplats.
http://lnu.se/forskargrupper/hss-2015/anmalan-och-program

Dialog om ökad regional attraktionskraft hos IVA

Innovationskraft Kalmar län bygger till stor del vidare på IVA:s projekt Innovationskraft Sverige som i sin tur byggde på projektet Innovation för tillväxt. Nu har IVA påbörjat nästa steg Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Idag hölls ett dialogmöte med landets regioner och lärosäten hos IVA i Stockholm.

IMG_2762-0.JPG

Där presenterade projektet bl a den underlagsrapport man tagit fram genom intervjuer med alla regionalt utvecklingsansvariga och de som ansvarar för innovationsstrategiarbetet i respektive region. Utifrån det har projektet sammanställt en SWOT-analys som beskriver de styrkor och problem regionerna upplever.
Frågor som diskuterades var bland annat om samhällets insatser är för kortsiktiga och ryckiga, om det finns för många kockar och hur den nationella och regionala nivån kan samarbeta bättre för att resurserna snabbare och effektivare ska nå ut i företagen.

Ur ett småländskt perspektiv kan vi glädja oss åt att projektet särskilt tog upp Linnéuniversitetets lyckade satsning på att rekrytera studenter i Kina, Smart Housing Småland, Äspölaboratoriet och regionens arbete med att ge samhällsorientering för nyanlända som ett sätt att förbättra integrationen.

Ett givet tema för samtalet är också att den internationella konkurrensen om talang och välutbildade människor ökar för varje dag, rörligheten likaså men även om skillnaderna minskar så är Sverige ändå väldigt framgångsrikt land när det gäller innovations- och förnyelseförmåga.

Förnyelseförmåga handlar inte bara om att skapa nya, bra saker utan också om att osentimentalt låta föråldrade saker dö utan att slösa resurser på livsuppehållande åtgärder. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berörde det när han konstaterade att trygghetssystemen i Sverige bygger på att utsatta individer ska skyddas men absolut inte olönsamma företag.

 

Innovationsträff i Oskarshamn 9 maj

(c) Anchor2009 Creative Commons

Fredagen 9 maj samlade regionförbundet och Linnéuniversitetet ett fyrtiotal företrädare för landstinget, kommunerna och organisationer i innovationssystemet på Badholmen i Oskarshamn för att uppdatera varandra om läget i arbetet med en innovationsagenda för Kalmar län.

Här kan du hitta (det mesta av) det material som presenterades på träffen.


Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län:


Pär Lindquist, Kontigo:


Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje/Bisnode:


Lars Eliasson, Linnéuniversitetet:
Lägesrapport Linnéus Technical Center och Tekniknoderna (presentation kommer)


Kenneth Oddwar och Yunfeng Wang:
Internationella Talanger (presentation kommer)

 • HANDS ON- Open Innovation

  Alla pratar om Open Innovation. Det ligger i tiden att genom öppenhet utveckla sin verksamhet, hitta nya produkter och tjänster och på så sätt utvecklas mot framtiden

  Den 18 mars var det dags för HANDS ON, ett endagsseminarium om praktisk öppen innovation på Ideon i Lund. Tillsammans med några huvudtalare och innovationsexperter fick deltagarna berättat för sig hur stora organisationer jobbar med innovationsarbete. Kalmar Science Park var på plats för att ta del dagens innehåll och hade även en ”försittning”  tillsammans med andra Science Parks för erfarenhetsutbyte.

  (Vill du veta mer om dagen? http://www.ideon.se/paa-gaang/artikel/artikel/hands-on-open-innovation/)

  Science Parks är en viktig och neutral arena för Open Innovation. Branschorganisationen SISP (Swedish Incubators and Science Parks) har tillsammans med Ideon Science Park arbetat fram en metod för att arbeta praktiskt med och fascilitera Open Innovation-arbete.

  Ideon Open är innovationsmiljön Ideons plattform för öppen innovation. Här finns både Ideons egen expertis och konsulter inom öppen innovation. Hit vänder sig större företag och koncerner med sina utmaningar och får hjälp att formera projektgrupper av entreprenörer och annat drivet folk och slå samman detta med den senaste forskningen. Redan i dag arbetar några av Sveriges större företagskoncerner nära ihop med Ideon Open.

  Kalmar Science Park arbetar nu för att jobba fram en regional arena för Open Innovation för SME-företag. Mer om det senare!

   

   

  Innovationsråd bildat i Oskarshamn

  Oskarshamns kommun samarbetar genom Nova Utbildning, FoU &
  Affärsutveckling med näringslivet och akademin för att satsa på forskning och
  innovation. Idag den 4 oktober bildades därför ett råd för forsknings- och innovationsinfrastruktur (FOI) i Oskarshamn . Syftet är att samla kompetens och bidra till den regionala utvecklingen. Rådet består av medlemmar från akademi, näringsliv och offentlig sektor, lokalt, regionalt och nationellt.

  Läs mer i pressmeddelandet från Nova.

  Sjöfartshögskolans innovationsseminarium

  I dag deltog närmare 50 personer från Linnéuniversitetet, sjöfartsbranschen, näringslivet i regionen och innovationssystemet i Sjöfartshögskolans innovationsseminarium i Kalmar. Vi som var där fick en inblick i de utmaningar branschen befinner sig och fick också delta i en spännande workshop där människor från de olika organisationerna, med olika infallsvinklar, utifrån olika branscherfarenheter möttes och diskuterade.

  DSC_8873

  Stark globalisering och hög rörlighet begränsar drivkrafterna för innovation. Om miljöregler för t ex Östersjön blir för tuffa flyttar godset till lastbil vilket förstås är kontraproduktivt.

  bild

  Tekniken i de flesta fartyg är som en föredragshållare uttryckte saken ”på Volvo Amazon-nivå”. Fartyg byggs ett och ett av hundratals varv runt om i världen vilket gör att ingen har råd att ta fram smarta konstruktioner med modern teknik.

  Kontrasten är slående om man till exempel jämför skeppsbyggnad mot tunga lastbilar där en handfull tillverkare dominerar och innovationsförmågan är mycket stor.

  De särkrav som myndigheter och andra ställer på den teknik som ska användas i fartyg hjälper heller inte till. Motorer som är certifierade för att t ex används i reservelverk i sjukhus eller andra kritiska tillämpningar får inte användas i fartyg ens i skärgårdstrafik, istället skyddas gamla konstruktioner av ålderdomliga klassningregler. Det blir både dyrt, tungt, ineffektivt och miljöskadligt.

  Myndigheter i olika länder ställer olika krav och använder olika standarder. Ibland blir det extra löjligt som när olika svenska hamnar har inkompatibla regler för källsortering av fartygsavfall, eller när sludge, alltså t ex oljehaltigt vatten från rengöring av lastrum, inte kan tas om hand i hamnar eftersom man använder olika slangkopplingar i olika hamnar!

  kullo

  I sjöfartsbranschen syns heller i stort sett ingenting av det LEAN-arbete, kvalitetsarbete och ständiga förbättringsprocesser som är så tydligt i den landbaserade industrin.

  Kundkrav är bara undantagsvis en drivkraft för innovation. Ett sådant ovanligt exempel är rederiet Sirius som tack vare att Preem inte bara ställt hårda krav på miljöriktiga transporter utan även bekostat en hel del av omställningskostnaderna.

  Branschen är dock medveten om den stora förbättringspotential som finns i ett seriöst innovationsarbete och en hel del FoU-arbete drivs trots allt. Ett exempel som nämndes var ett stort containerfartyg där man i ett praktiskt fälttest gjorde rent undervattenskroppen med dykare till en kostnad av 10 000 USD, inbesparingen i bränslekostnader på ett år blev hisnande 240 000 USD, dvs att investeringen betalade sig själv på två veckor! Potentialen i miljövinster är förstås enorm, särskilt mot bakgrund av att världens sjöfart genererar ungefär lika stora utsläpp av växthusgaser som Tyskland!

  Sammanfattningsvis kunde vi som var där konstatera att det borde finnas en stor potential för många företag i Kalmar län att tillämpa sin kunskap även på maritima näringar – sjöfart, offshoreteknik som t ex vindkraft, marin miljöteknik etc. Det finns säkerligen också möjlighet för åtskilliga erfarna sjöbefäl och sjöingenjörer att bygga företag på sina kunskaper från sjön för den som till äventyrs vill gå iland.DSC_8862

  Som ett direkt resultat av seminariet kommer Kalmar Science Park att inleda ett samarbete med Baltic Maritime Science Park som är en arena för innovation och kunskapsutveckling för säkerhets och miljöfrågor runt de maritima näringarna med Region Blekinge som initiativtagare och där Sjöfartshögskolan är en central deltagare. Kalmar Science Park kan bidra till arbetet med sin stora praktiska kunskap att stödja kunskapsintensiva företag i tillväxtfas.

  Avslutningsvis lovade Jan Snöberg, prefekt på Sjöfartshögskolan, att innovationsseminariet ska bli en återkommande mötesplats för utvecklingsfrågorna i branschen. Det hoppas vi på!

  Innovationsriksdag 2013

  Den 22-24 maj håller SISP den årliga konferensen Innovationsriksdagen för sina medlemmar (landets inkubatorer och Science Parks), beslutsfattare på nationell nivå och aktörer i innovationssystemet.

  Kalmar Science Park är på plats i Lund för erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtande.

  Programmet hittar du på www.sisp.se
  Följ gärna med via twitter #innovationsriksdag

  Hälsningar från Team Science Park i Lund!

  Workshop kring innovationer och sjöfart

  fartygDen 12 juni kommer flera av oss från Kalmar Science Park att delta i en mycket intressant workshop på temat Innovationer och Sjöfart. Detta är en spännande framtidsbransch som möts av nya utmaningar som i sin tur kräver nya innovationer inom en mängd områden, alltifrån miljöteknik till design.

  Gör som vi – anmäl dig du också!

  Mer information på: http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/evenemang/innovationsseminarium-12-juni

  Louise Östlund, Kalmar Science Park

  Innovationsupphandling – ett idéseminarium för möjlighet till förnyelse och utveckling

  Den 27/8 arrangerar E-hälsonätet i Linnéregionen ett seminarium om innovationsupphandling. Seminariet ska framförallt handla om möjligheterna som faktiskt finns för innovationsupphandling inom Lagen om Offentlig Upphandling och att skapa ökad kunskap om innovationsvänlig upphandling.

  Seminariet hålls på Brofästet i Kalmar. Mer information och anmälan på E-hälsonätets webbplatsehalsonatet

  E-hälsonätet i Linnéregionen är en mötesplats för företagare, forskare och andra som jobbar med IT inom hälsa, vård och omsorg i Linnéregionen.