Satsningar på små- och medelstora företag i Horisont

Som bekant har EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 nyligen öppnat. En del av Horisont handlar om satsningar på små- och medelstora företag. Totalt satsas 27 miljarder kronor.

Utlysningen finns på EU-kommissionens hemsida

Småland/Blekinges Brysselkontor har ställt samman ett PM på svenska om hur det fungerar och användbara länkar.

Ladda hem dokumentet: Satsning_SMF_horisont.

Budgeten klar för EU:s forskningsprogram Horisont 2020

Nu har man äntligen kommit överens om budgeten för Horisont 2020. Den blir ca. 70 miljarder euro fördelat på tre huvudprioriteringar:

  1. Spetskompetens – Excellent Science
  2. Industriellt ledarskap – Industrial leadership
  3. Samhälleliga utmaningar – Societal challenges

Hur det faller ut i Kalmar län är upp till oss! Läs mer på Vinnovas webb.