Satsningar på små- och medelstora företag i Horisont

Som bekant har EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 nyligen öppnat. En del av Horisont handlar om satsningar på små- och medelstora företag. Totalt satsas 27 miljarder kronor.

Utlysningen finns på EU-kommissionens hemsida

Småland/Blekinges Brysselkontor har ställt samman ett PM på svenska om hur det fungerar och användbara länkar.

Ladda hem dokumentet: Satsning_SMF_horisont.

Utlysning Eco-Innovation

Nu är utlysningen för programmet Eco-innovation öppen. Det stöder projekt som syftar till marknadsintroduktion av miljöinnovativa produkter, tjänster och processer. Med miljöinnovation avses här varje typ av innovation som syftar till betydande framsteg mot målet hållbar utveckling. Innovationen ska leda till att de negativa konsekvenserna för miljön minskas. Utlysningen är öppen till och med den 5 september 2013.

För utlysning 2013 finns fem prioriterade områden:

  • Återvinning av material
  • Hållbart byggnade
  • Livsmedel och dryck
  • Miljömässigt företagande – green business
  • Vatten

Mer information på Tillväxtverket webbplats. Sustainble Sweden Southeast arrangerar dessutom informationsträffar i juni – se innovationskalendern!

Utlysning Transport- och miljöinnovationer 2013

VINNOVA inbjuder organisationer att skicka in ansökan inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer 2013.

Syftet med utlysningen är att bygga, stärka och tillgängliggöra ny kunskap inom
miljö- och transportområdet. Resultaten ska på sikt bidra till samhällsnytta,
ekonomiskt värdeskapande, nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft.

Sista datum för ansökan är 26 juni 2013 kl 14.00. Budgeten för utlysningen är 50 miljoner kronor. Projekt kan beviljas medel upp till 5 miljoner kronor.

Läs mer på Vinnovas hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Transport–och-miljoinnovationer-2013