Utlysning Eco-Innovation

Nu är utlysningen för programmet Eco-innovation öppen. Det stöder projekt som syftar till marknadsintroduktion av miljöinnovativa produkter, tjänster och processer. Med miljöinnovation avses här varje typ av innovation som syftar till betydande framsteg mot målet hållbar utveckling. Innovationen ska leda till att de negativa konsekvenserna för miljön minskas. Utlysningen är öppen till och med den 5 september 2013.

För utlysning 2013 finns fem prioriterade områden:

  • Återvinning av material
  • Hållbart byggnade
  • Livsmedel och dryck
  • Miljömässigt företagande – green business
  • Vatten

Mer information på Tillväxtverket webbplats. Sustainble Sweden Southeast arrangerar dessutom informationsträffar i juni – se innovationskalendern!