Dialog om ökad regional attraktionskraft hos IVA

Innovationskraft Kalmar län bygger till stor del vidare på IVA:s projekt Innovationskraft Sverige som i sin tur byggde på projektet Innovation för tillväxt. Nu har IVA påbörjat nästa steg Attraktionskraft för hållbar tillväxt. Idag hölls ett dialogmöte med landets regioner och lärosäten hos IVA i Stockholm.

IMG_2762-0.JPG

Där presenterade projektet bl a den underlagsrapport man tagit fram genom intervjuer med alla regionalt utvecklingsansvariga och de som ansvarar för innovationsstrategiarbetet i respektive region. Utifrån det har projektet sammanställt en SWOT-analys som beskriver de styrkor och problem regionerna upplever.
Frågor som diskuterades var bland annat om samhällets insatser är för kortsiktiga och ryckiga, om det finns för många kockar och hur den nationella och regionala nivån kan samarbeta bättre för att resurserna snabbare och effektivare ska nå ut i företagen.

Ur ett småländskt perspektiv kan vi glädja oss åt att projektet särskilt tog upp Linnéuniversitetets lyckade satsning på att rekrytera studenter i Kina, Smart Housing Småland, Äspölaboratoriet och regionens arbete med att ge samhällsorientering för nyanlända som ett sätt att förbättra integrationen.

Ett givet tema för samtalet är också att den internationella konkurrensen om talang och välutbildade människor ökar för varje dag, rörligheten likaså men även om skillnaderna minskar så är Sverige ändå väldigt framgångsrikt land när det gäller innovations- och förnyelseförmåga.

Förnyelseförmåga handlar inte bara om att skapa nya, bra saker utan också om att osentimentalt låta föråldrade saker dö utan att slösa resurser på livsuppehållande åtgärder. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berörde det när han konstaterade att trygghetssystemen i Sverige bygger på att utsatta individer ska skyddas men absolut inte olönsamma företag.