Uppdaterad agenda. Version 0.92

framsida092

Nu närmar sig agendan den version som ska behandlas i regionförbundets styrelse 17 december. Utkast version 0.92 är nu klart.

För att göra agendan tydligare har avsnittet om Innovationsmiljöer lyfts ut i ett eget dokument. Dessutom har agendan klätts i regionförbundskläder.

Innovationsagenda för Kalmar län version 0.92
PM Viktiga innovationsmiljöer i Kalmar län