Dialogmöte Offentlig-Privat innovationsförmåga

I Oskarshamn samlades idag nära trettio personer från det privata näringslivet, kommuner, landsting, statliga myndigheter och den ideella sektorn för att kläcka idéer runt hur offentlig och privat sektor kan samarbeta bättre runt innovationsfrågorna. Det handlar helt enkelt om att skapa nya, smartare, resurseffektivare och bättre lösningar på välfärdsfrågorna genom att kombinera kunskaper och metoder.
I en intensiv workshop ledd av Lisa Renander och Johan Carlstedt från IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, kläckte och detaljerade fem grupper massor av nya idéer som går att göra verkstad av i Kalmar län. De flesta idéer handlar om smartare sätt att göra upphandlingar, öppen innovation och inte minst bättre kommunikation mellan offentlig sektor och privata företag för att förstå hur förutsättningarna skiljer sig och hur vi kan mötas. Allt för att skapa bättre samhällsservice för medborgarna.
Utmaningarna är stora vad gäller befolkningsfrågorna, medborgarnas förväntningarna och de resurser som står till buds. Pengar är en sak men minst lika mycket handlar det om den framtida tillgången kvalificerad arbetskraft för välfärdsproduktionen.
Om kreativiteten hos den grupp människor som deltog i workshopen idag säger något om tillståndet i länet så har vi nog inte så mycket att oroa oss för!

Stort tack också till Sara Modig, som i sin tidigare roll på näringsdepartementet ledde arbetet med den nationella innovationsstrategin, Klas Danerlöv på SKL och Niklas Tideklev på Konkurrensverket som gav inspiration att tänka brett och högt. Man kan utifrån deras inspel dra slutsatsen att arbetet med innovation i samverkan mellan offentlig och privat sektor måste ske på alla nivåer samtidigt, lokalt såväl som internationellt.

IMG_2299.JPG

IMG_2301.JPG