Innovationsexcellens

Kalmar Science Park är en av tre utvalda Science Park-miljöer i Sverige som är piloter i ett nationellt utvecklingsprojekt som branschorganisationen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) driver. Vid sidan av de framgångsrika parkerna Gothia Science Park i Skövde och Ideon Science Park i Lund jämförs Kalmar Science Parks verksamheter med branschkollegornas. Det är Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA som stödjer arbetet med att utveckla Sveriges Science Parks som regionala noder i landets innovationssystem. I projektet kartläggs och utvecklas centrala värdeskapande processer. Projektet bidrar till en jämn och hög professionell nivå på affärsutvecklingsprocesserna i de svenska Science Park-miljöerna. Projektet är också tänkt att skapa underlag för ett framtida nationellt utvecklingsprogram för Science Parks.

Tidigare i våras besökte projektdeltagarna Gothia Science Park i Skövde.Veckan efter midsommar träffades gruppen på Ideon Science Park i Lund. Genom att jämföra hur miljöer av olika storlek, inriktning och med olika förutsättningar faciliterar innovationsprocesser och bidrar till företagens tillväxt med olika erbjudanden som mötesplatser, acceleratorpgram och partnererbjudanden dras nyttiga slutsatser.

 

Innovationsexcellens på Ideon Science Park

Innovationsexcellens på Ideon Science Park

 

Mikaela Hellberg (SISP), Patric Eriksson (Gothia SP), Mats Lindblad (Business Advantage), Johanna Wihl (Kalmar SP), Hans Möller (Ideon SP), Jakob Lindvall (SISP/idea2innovation), Louise Östlund (Kalmar SP) och Kenneth Alfelt (Gothia SP)

Om du är nyfiken på vad en Science Park gör eller vill veta mer om SISP finns det mer att läsa på www.sisp.se
Där finns även en helt ny film som beskriver hur SISP ser på svensk innovation, konkurrenskraft och framtiden. Lite extra intressant så här i valtider!

/Johanna Wihl