Dialog om offentlig/privat innovation 3 september

I alla rankingar av innovationsförmåga pekas Sverige ut som ett av de absolut bästa länderna. Företag och offentlig sektor i Sverige är i absolut världsklass när det gäller att omsätta kunskap i bättre produkter, tjänster och metoder.

Innovationsförmågan i Kalmar län håller tyvärr inte samma höga nivå. Nivån på privata investeringar i FoU, utbildningsnivå, exporten av egna produkter och flera andra parametrar ligger i bottenskiktet i landet.

Hittills har de många skickliga entreprenörerna i länet kunnat öka produktiviteten så mycket att konkurrenskraften trots allt håller ganska god nivå men konkurrensen skärps för varje dag.

Även den offentliga verksamheten drabbas – skattebaser, tillgång på högutbildad personal, tillgång till kompletterande arbetsmarknad och flera andra parametrar är lika viktiga för offentlig och privat sektor. Flera utmaningar följer i utvecklingens spår, vikande invånarantal, stigande medellivslängd och ökande utbildningsbehov ställer allt tuffare krav på en liten region att arbeta smartare.

Större delen av allt utvecklingsarbete i offentlig sektor görs förstås direkt ute i kommunerna, i landstinget och i myndigheterna. Men ofta finns anledning att ta hjälp av privata aktörer som kan bidra till förnyelsen med nya metoder, produkter eller processer.
Det kan handla om att göra innovationsvänliga upphandlingar, överföra produktionsmetoder från privat sektor, avknoppa verksamhet eller kanske upphandla tjänster som tidigare drivits i egen regi för att i stället fokusera på det egentliga uppdraget från skattebetalarna.

Vi behöver hjälpas åt att identifiera idéer och metoder, nya eller beprövade, som kan bidra till att utveckla offentlig verksamhet men också till att utveckla näringslivets förmåga att bättre möta behoven i offentlig sektor.

För att tillsammans med innovatörer och verksamhetsutvecklare, både i privat och offentlig sektor, hitta dessa idéer och metoder arrangerar Innovationskraft Kalmar län under ledning av Kungl. Ingenjörsvetenskapakademin 3 september en tematisk dialog där vi i grupper hittar och kvalificerar idéer att jobba vidare med.

Om du vill veta mer om dialogmötet så kontakta Mattias Nylander.