OPEN KSRR i gång!

Så var arbetet i gång! Kalmar Science Park genomför tillsammans med Kommunförbundet KSRR en pilot i Öppen Innovation. Pilotprojektet stöttas av Regionförbundet och SISP/Vinnova och syftar till att dels hjälpa KSRR med en utmaning och dels ta fram en metod och process för att jobba med Öppen Innovation för SME-företag.

På torsdagen den 22 maj var det dags för första dagen. Ett fyrtiotal personer samlades kring KSRR:s frågeställning och kreativiteten flödade och tog fart av den enorma kompetens som fanns samlad. Deltagarna var handplockade och representerade ett myller av privata och offentliga aktörer. För det är det som Öppen Innovation går ut på. Företags- och verksamhetsutveckling genom samarbete med personer utanför den egna organisationen, inklusive kunder, återförsäljare och till och med konkurrenter.

Dag 2 i OPEN sker den 27 maj och resultat redovisas efter sommaren.

Läs mer om Kalmar Science Parks arbete med innovationer:
www.kalmarsciencepark.se

DSC_1452
Foto: Helena Erngård

/Johanna Wihl

Innovationsträff i Oskarshamn 9 maj

(c) Anchor2009 Creative Commons

Fredagen 9 maj samlade regionförbundet och Linnéuniversitetet ett fyrtiotal företrädare för landstinget, kommunerna och organisationer i innovationssystemet på Badholmen i Oskarshamn för att uppdatera varandra om läget i arbetet med en innovationsagenda för Kalmar län.

Här kan du hitta (det mesta av) det material som presenterades på träffen.


Mattias Nylander, Regionförbundet i Kalmar län:


Pär Lindquist, Kontigo:


Anna Löfmarck och Håkan Wolgast Grufman Reje/Bisnode:


Lars Eliasson, Linnéuniversitetet:
Lägesrapport Linnéus Technical Center och Tekniknoderna (presentation kommer)


Kenneth Oddwar och Yunfeng Wang:
Internationella Talanger (presentation kommer)