HANDS ON- Open Innovation

Alla pratar om Open Innovation. Det ligger i tiden att genom öppenhet utveckla sin verksamhet, hitta nya produkter och tjänster och på så sätt utvecklas mot framtiden

Den 18 mars var det dags för HANDS ON, ett endagsseminarium om praktisk öppen innovation på Ideon i Lund. Tillsammans med några huvudtalare och innovationsexperter fick deltagarna berättat för sig hur stora organisationer jobbar med innovationsarbete. Kalmar Science Park var på plats för att ta del dagens innehåll och hade även en ”försittning”  tillsammans med andra Science Parks för erfarenhetsutbyte.

(Vill du veta mer om dagen? http://www.ideon.se/paa-gaang/artikel/artikel/hands-on-open-innovation/)

Science Parks är en viktig och neutral arena för Open Innovation. Branschorganisationen SISP (Swedish Incubators and Science Parks) har tillsammans med Ideon Science Park arbetat fram en metod för att arbeta praktiskt med och fascilitera Open Innovation-arbete.

Ideon Open är innovationsmiljön Ideons plattform för öppen innovation. Här finns både Ideons egen expertis och konsulter inom öppen innovation. Hit vänder sig större företag och koncerner med sina utmaningar och får hjälp att formera projektgrupper av entreprenörer och annat drivet folk och slå samman detta med den senaste forskningen. Redan i dag arbetar några av Sveriges större företagskoncerner nära ihop med Ideon Open.

Kalmar Science Park arbetar nu för att jobba fram en regional arena för Open Innovation för SME-företag. Mer om det senare!