Satsningar på små- och medelstora företag i Horisont

Som bekant har EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 nyligen öppnat. En del av Horisont handlar om satsningar på små- och medelstora företag. Totalt satsas 27 miljarder kronor.

Utlysningen finns på EU-kommissionens hemsida

Småland/Blekinges Brysselkontor har ställt samman ett PM på svenska om hur det fungerar och användbara länkar.

Ladda hem dokumentet: Satsning_SMF_horisont.

Snabbväxande företags innovationsarbete

Tillväxtanalys har nyligen presenterat en rapport med en del intressanta slutsatser. Man har tidigare konstaterat att snabbväxande företag är viktiga i ett innovationspolitiskt perspektiv eftersom de ofta står för en mycket stor andel av de nya arbetstillfällen som skapas. I den här studien ställs bland annat frågan hur företagen själva förklarar den snabba tillväxten. I pilotstudien är intresset kvalitativt och en fråga är bland annat hur de snabbast väx­ande företagens egen uppfattning av sina erfarenheter ser ut.

Några slutsatser:

  • Få företag är snabbväxare.
  • Systematiskt utvecklingsarbete är centralt men begreppet innovation används inte av företagen. De mest snabbväxande företagen har en mer systematiskt genomförd ledning och organisation av verksamheten.
  • Det är svårt att mäta innovation och snabbväxare. Det framkommer vid intervjuerna att även de mest framgångs­rika företagen är obekväma med själva begreppet innovation. De använder hellre uttryck som affärsutveckling, eller produktutveckling.
  • Företagen lyfter i studien fram betydelsen av nyckelpersoner för framgångsrika innovationsprocess­er, exempelvis idégivare, entreprenörer, marknadsföringspersonal och försäljningsperso­nal. I den svenska innovationsundersökningen har man tidigare inte tagit med frågor om sådana informella informationskällors bidrag. Intervjuerna indikerar att dessa nyckelperso­ner kan vara viktiga för de snabbväxande företagens innovationsförmåga.

Rapporten i sin helhet: http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.46ca8d0914270b5bd94f6e/1385991689066/wppm_2013_19.pdf

Innovationskraft Sverige avslutades – nu börjar jobbet!

201310-IVA-IKS-Slutkonferens-20131125-sidhuvud

Under ett drygt år har IVA-projektet Innovationskraft Sverige bidragit till regional kraftsamling kring innovation runt om i landet. Projektet har också tagit fram förslag som innebär generella åtgärder och riktade insatser för ökad svensk innovationskraft.

Den 25 november presenterades projektets slutrapport vid en konferens hos IVA i Stockholm. Människor från hela landet – regioner, länsstyrelser, näringsliv, politiker, universitet och många andra som arbetar med innovationsfrågor samlades för att uppdatera varandra om läget och vad som händer härnäst.

Slutrapporten är väl värd att läsa – du kan ladda ner den som pdf här eller beställa den i pappersform från IVA.

iks-fyra-roster-624x264