Innovationsråd bildat i Oskarshamn

Oskarshamns kommun samarbetar genom Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling med näringslivet och akademin för att satsa på forskning och
innovation. Idag den 4 oktober bildades därför ett råd för forsknings- och innovationsinfrastruktur (FOI) i Oskarshamn . Syftet är att samla kompetens och bidra till den regionala utvecklingen. Rådet består av medlemmar från akademi, näringsliv och offentlig sektor, lokalt, regionalt och nationellt.

Läs mer i pressmeddelandet från Nova.