”Entreprenörerna driver fram förändringar genom att utmana, testa nytt och utveckla nya affärsmodeller”

Fredagen den 27 september bjöd SNS (Stiftelsen Näringsliv och Samhälle) in till lunchmöte med Magnus Henrekson, författare till boken ”Ett ramverk för innovationspolitiken”. Han har skrivit den tillsammans med Klas Eklund och Pontus Braunerhjelm.

Med en ökad globalisering och ett hårdnande konkurrenstryck blir innovationer allt viktigare. Därför har Regionförbundet startat Innovationskraft Kalmar län. Men det finns en risk att innovationer likställs med högteknologiska produkter. Innovationer utvecklas emellertid i alla branscher och verksamheter. För att lyckas i vårt uppsåt behöver vi därför få till stånd en bredare ansats, som förutom innovationer även omfattar forskning, utbildning och entreprenörskap.

Magnus Henreksons budskap är att det är entreprenörerna, som driver fram förändringar genom att utmana, testa nytt och utveckla nya affärsmodeller. En framgångsrik innovationspolitik måste därför även skapa mekanismer för att omvandla kunskap till samhälleliga nyttigheter. Det krävs därför även institutioner och drivkrafter som gynnar entreprenörskap i hela samhällsekonomin.