Budgeten klar för EU:s forskningsprogram Horisont 2020

Nu har man äntligen kommit överens om budgeten för Horisont 2020. Den blir ca. 70 miljarder euro fördelat på tre huvudprioriteringar:

  1. Spetskompetens – Excellent Science
  2. Industriellt ledarskap – Industrial leadership
  3. Samhälleliga utmaningar – Societal challenges

Hur det faller ut i Kalmar län är upp till oss! Läs mer på Vinnovas webb.