Sammanställning av workshoparna 9 april

vimmel

Under konferensen Innovationskraft Kalmar län 9 april hölls fyra workshopar vars syfte var att ge inspel till det fortsatta arbetet med att ta fram en handlingsplan för innovation i Kalmar län.

Många värdefulla tankar och idéer kom fram som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Här kan du läsa sammanställningen av gruppernas arbete. PM Sammanställning Workshops 9 april