Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt!

Igår stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland.

Sjöfartshögskolans innovationsseminarium

I dag deltog närmare 50 personer från Linnéuniversitetet, sjöfartsbranschen, näringslivet i regionen och innovationssystemet i Sjöfartshögskolans innovationsseminarium i Kalmar. Vi som var där fick en inblick i de utmaningar branschen befinner sig och fick också delta i en spännande workshop där människor från de olika organisationerna, med olika infallsvinklar, utifrån olika branscherfarenheter möttes och diskuterade.

DSC_8873

Stark globalisering och hög rörlighet begränsar drivkrafterna för innovation. Om miljöregler för t ex Östersjön blir för tuffa flyttar godset till lastbil vilket förstås är kontraproduktivt.

bild

Tekniken i de flesta fartyg är som en föredragshållare uttryckte saken ”på Volvo Amazon-nivå”. Fartyg byggs ett och ett av hundratals varv runt om i världen vilket gör att ingen har råd att ta fram smarta konstruktioner med modern teknik.

Kontrasten är slående om man till exempel jämför skeppsbyggnad mot tunga lastbilar där en handfull tillverkare dominerar och innovationsförmågan är mycket stor.

De särkrav som myndigheter och andra ställer på den teknik som ska användas i fartyg hjälper heller inte till. Motorer som är certifierade för att t ex används i reservelverk i sjukhus eller andra kritiska tillämpningar får inte användas i fartyg ens i skärgårdstrafik, istället skyddas gamla konstruktioner av ålderdomliga klassningregler. Det blir både dyrt, tungt, ineffektivt och miljöskadligt.

Myndigheter i olika länder ställer olika krav och använder olika standarder. Ibland blir det extra löjligt som när olika svenska hamnar har inkompatibla regler för källsortering av fartygsavfall, eller när sludge, alltså t ex oljehaltigt vatten från rengöring av lastrum, inte kan tas om hand i hamnar eftersom man använder olika slangkopplingar i olika hamnar!

kullo

I sjöfartsbranschen syns heller i stort sett ingenting av det LEAN-arbete, kvalitetsarbete och ständiga förbättringsprocesser som är så tydligt i den landbaserade industrin.

Kundkrav är bara undantagsvis en drivkraft för innovation. Ett sådant ovanligt exempel är rederiet Sirius som tack vare att Preem inte bara ställt hårda krav på miljöriktiga transporter utan även bekostat en hel del av omställningskostnaderna.

Branschen är dock medveten om den stora förbättringspotential som finns i ett seriöst innovationsarbete och en hel del FoU-arbete drivs trots allt. Ett exempel som nämndes var ett stort containerfartyg där man i ett praktiskt fälttest gjorde rent undervattenskroppen med dykare till en kostnad av 10 000 USD, inbesparingen i bränslekostnader på ett år blev hisnande 240 000 USD, dvs att investeringen betalade sig själv på två veckor! Potentialen i miljövinster är förstås enorm, särskilt mot bakgrund av att världens sjöfart genererar ungefär lika stora utsläpp av växthusgaser som Tyskland!

Sammanfattningsvis kunde vi som var där konstatera att det borde finnas en stor potential för många företag i Kalmar län att tillämpa sin kunskap även på maritima näringar – sjöfart, offshoreteknik som t ex vindkraft, marin miljöteknik etc. Det finns säkerligen också möjlighet för åtskilliga erfarna sjöbefäl och sjöingenjörer att bygga företag på sina kunskaper från sjön för den som till äventyrs vill gå iland.DSC_8862

Som ett direkt resultat av seminariet kommer Kalmar Science Park att inleda ett samarbete med Baltic Maritime Science Park som är en arena för innovation och kunskapsutveckling för säkerhets och miljöfrågor runt de maritima näringarna med Region Blekinge som initiativtagare och där Sjöfartshögskolan är en central deltagare. Kalmar Science Park kan bidra till arbetet med sin stora praktiska kunskap att stödja kunskapsintensiva företag i tillväxtfas.

Avslutningsvis lovade Jan Snöberg, prefekt på Sjöfartshögskolan, att innovationsseminariet ska bli en återkommande mötesplats för utvecklingsfrågorna i branschen. Det hoppas vi på!

Innovativ design i Pukeberg

Från och med den 4 t.o.m. den 16 juni pågår en examensutställning – D+R – med 19 studenter från Linnéuniversitetets tre kreativa utbildningar: Design med inriktning produktdesign, Design masterprogram och Reklam, grafisk design och visuell kommunikation.

Studenterna inom produktdesign har arbetat utifrån och tolkat temat ”Towards a Sustainable Future Life” i sina examensarbeten. Resultatet är bl.a. tysta diskmaskiner, utbytbaraklackar och lunchlåda i porslin.

Mer info, öppettider m.m.: designplusreklam.se

Bild1_FridaOchMarielle_DP3-550x455